Skicka in abstract

Välj en konferens/kongress

Reumadagarna 2022
  • IBD Nordic 2022
  • Nordic HIV & Virology Conference
  • State of the art

1. Ämneskategorier

2. Kontaktuppgifter

3. Författare/Medförfattare

Glöm inte att lägga till din egen information som författare/kontakt.

Använd siffror inom parentes för att identifiera författare och affiliering (exempel: Namn XX (1), Namn YY (2). (1) Universitet X, (2) Universitet Y.

4. Abstract

Skriv in abstracttexten i textrutan.
Eventuella bifogade tabeller och figurer bifogas som en fil.

Dela upp abstractet enligt följande kategorier:

  • Bakgrund
  • Syfte
  • Metod
  • Resultat
  • Slutsats
  • Referenser
Antal tecken (max = 3500): 0

Endast ren text är tillåten i fältet ovan. Inga html-taggar eller bild-filer kommer att sparas. Radbrytningar läggs till automatiskt.

5. Bifoga figur/tabell

Accepterade filformat: jpg, png, pdf. Max 1 figur och/eller 1 tabell.

6. Skicka in Abstract

När abstractet är inskickat sänds ett bekräftelsemail till uppgiven mailadress.Kontakta webmaster för hjälp och support